Rozloha územia

Výmera v územnej pôsobnosti občianskeho združenia       25 404,33 ha

z toho okres Kežmarok: 16 470,02 ha

okres Stará Ľubovňa: 8 934,31 ha

Obyvateľstvo

Počet obyvateľov v územnej pôsobnosti občianskeho združenia k 1. 1. 2020:  8 536
v okrese Kežmarok                                        5 796
v okrese Stará Ľubovňa                                   2 740

Na území občianskeho združenia sa nachádza:

1 mesto – Spišská Stará Ves, ktoré má katastrálne územia Spišská Stará Ves a Lysá nad Dunajcom

17 obcí – každá obec spravuje vlastné katastrálne územie, len obec Reľov má katastrálne územia dva – Reľov a Hágy.

Dokumentácia

Stanovy občianskeho združenia – môžete si stiahnuť v PDF

Identifikačné číslo (IČO) občianskeho združenia – PDF

Dokumentácia z XVII. Snemu konaného dňa 5.3.2020 v Spišskej Starej Vsi – môžete si stiahnúť vo formáte ZIP