Kontaktné údaje:

Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria

Sídlo: Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves

Kontaktná adresa: Ing. Štefan Danko, 059 06 Červený Kláštor 25

IČO: 37780701

DIČ: 2021470605

Bankové spojenie: SK72 0200 0000 0013 2125 4954

Prezident: Ing. Štefan Danko

Kontaktujte nás

Napíšte nám o Vašich nápadoch, návrhoch či projektoch.

Privítame každý dobrý nápad smerujúci k rozvoju cestovného ruchu, k ochrane životného prostredia, či k zvýšeniu životnej úrovne občanov Zamaguria. Len spoločným úsilím sa nám podarí dosiahnuť vyváženosť a udržateľnosť našich priorít